Maria Bodner Gröön – konferenstolk och översättare

Förutom svenska som är mitt modersmål är mina arbetsspråk franska, spanska och engelska, och så småningom också italienska hoppas jag, men det är ett ganska långsiktigt projekt. Jag tycker att det är roligt och givande att kombinera tolkning och översättning, och känner mig väldigt priviligierad som yrkesmässigt får syssla med ett av mina stora intressen, främmande länder och språk (i första hand Frankrike och franskan).

Jag har gått översättarutbildning (franska) samt konferenstolkutbildning på TÖI, Stockholms Universitet. Där har jag också läst språk, kortkurser i juridik och ekonomi, latinamerikakunskap mm. Nu undervisar jag själv i konferenstolkning. Vuxenlivet inleddes med några år utomlands (Paris, New York, Latinamerika), sedan har jag varvat studier med arbete och mina fem fina barn. Till dem har jag försökt vidarebefordra litteraturintresset genom långa stunder högläsning, medan de fortfarande ville sitta i knät.

Översatta titlar för Sekwa