Ulla Linton

Fransk litteratur är ett av mina stora intressen – jag har levt med franska böcker under hela mitt vuxna liv. Sedan flera år är jag särskilt fascinerad av de många – otroligt bra – kvinnliga författare som skriver på franska. Jag har läst franska och litteraturhistoria vid Stockholms och Göteborgs universitet och även vid Sorbonne. Under många år har jag arbetat som journalist inom radio och TV och senare som kulturchef i en kommun. Jag har också bott och arbetat ett par år i Quebec. Men efter självstudier och en kurs i översättning vid Lunds universitet arbetar jag nu på heltid med att översätta, från franska till svenska. Det är roligt att arbeta med de här två språken – och inte minst att kunna bidra till att göra den franska litteraturen mer känd för svenska läsare.

Översatta böcker för Sekwa